baner-odblaskowa

700-830
Schodzenie si dzieci do przedszkola, swobodne zabawy w kcikach zainteresowa, wsplne
odmawianie modlitwy, zabiegi higieniczne.
830-900
niadanie.
900-1100
Realizacja zada edukacyjnych w rnych sferach aktywnoci (suchanie bajek, nauka wierszy,
rysowanie, lepienie z plasteliny, suchanie muzyki, nauka piewu, uczestnictwo w zabawach ruchowych).
1100-1115
Zabiegi higieniczne.
1115-1130
Wsplna modlitwa.
1130-1200
Obiad.
1200-1300
Spacery po najbliszej okolicy, zabawy w ogrodzie szkolnym.
1300-1400
Zajcia dodatkowe (terapeutyczne, logopedyczne, rytmiczne, religia i jzyk angielski).
1400-1530
Podwieczorek, zabiegi higieniczne, odpoczynek ze suchaniem muzyki relaksacyjnej
lub ze suchaniem bajek.
1530-1600
Zabawy w kcikach zainteresowa, rozchodzenie si dzieci do domu.