baner-odblaskowa

Nabr dzieci do przedszkola trwa cay rok . Przedszkole moe by czynne od godziny 7.00 do godziny 16.30.

Funkcjonuje od 1 wrzenia do 31 lipca danego roku.