baner-odblaskowa

Drodzy Przyjaciele Naszej Szkoy!

"Wychowanie nasze
jest to dug zacigniony u ogu,
z ktrego si w swym czasie wypaci winnimy".

Zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie moesz przekaza 1% swojego podatku nalenego za rok 2010 na rzecz organizacji poytku publicznego.

Sam zdecyduj o 1% swojego podatku i przeznacz go na rzecz dobra wsplnego, jakim jest edukacja dzieci i modziey, aktywizacja rodowisk wiejskich i przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu.

Moesz to uczyni za porednictwem Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich w Czstochowie - pozarzdowej organizacji porzdku publicznego, ktra realizuje te cele m. in. poprzez prowadzenie ponad 100 szk na terenie caej Polski: przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i licew oglnoksztaccych, szk integracyjnych oraz szk specjalnych.

Przekazujc 1% podatku na rzecz Publicznej Szkoy Podstawowej Nr 1 lub Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich w Starem Bystrem nic nie tracisz, a staniesz si powodem radoci wielu dzieci, szczliwych z posiadania tak yczliwych i hojnych Przyjaci, ktrzy pomogli zrealizowa ich marzenia o dobrej szkole.Pozyskane rodki w biecym roku zostayby wykorzystane na wykonanie niezbdnego ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Nie zniechcaj si faktem, e 1% Twojego podatku moe wynosi kilka zotych - jestemy wdziczni za najmniejszy dar, gdy wielkie rzeczy skadaj si z maych. Pozyskane rodki chcemy przeznaczy na wyposaenie powstajcej sali gimnastycznej i dodatkowych klas.

Stwrzmy wielkie grono Przyjaci!

W intencji wszystkich Darczycw w kad rod na Jasnej Grze sprawowana jest dzikczynna Msza wita.

Jak przekaza 1% podatku na rzecz naszych szk?

Kwot 1% odliczon od podatku nalenego Urzdowi Skarbowemu wpisujemy w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wraz z nastpujcymi danymi:

W pozycji 124 ? Nr KRS 0000044175

W pozycji 125 ? przekazywan kwot

W pozycji 126- StareBystre1

Prosimy rwnie o zaznaczenie w poz. 127 wyraenie zgody na przekazanie OPP swojego imienia i nazwiska, aby mc Pastwu podzikowa.


Z powaaniem
mgr Aniela Staszel
Dyrektor Szkoy