baner-odblaskowa

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA-->> PDF

SP_18

SP_REG_18

Karta zgłoszenia

  1. Nazwa szkoły: …………………………………………………
  2. Nazwa zespołu/solisty:………………………………………
  3. Liczba uczestników:……………………………………………
  4. Charakterystyka zespołu/solisty:………………………...
  5. Imię i nazwisko opiekuna:……………………..............

 

   

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Panu” i akceptuję jego warunki.

2. Oświadczam, że informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia są zgodnie ze stanem faktycznym.

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883. 4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w trakcie trwania Konkursu

Imię i nazwisko wykonawcy/ opiekuna: …………………………………