baner-odblaskowa

W Jabonce-Borach 8 grudnia odbya  si uroczysto podsumowujca ?Mikoajowe dziea?. Tego dnia nastpio nagrodzenie laureatw konkursu, oraz wrczenie ?Orderw witego Mikoaja?.

Uroczystoci rozpoczn si o godz. 14.oo w kociele w. Brata Alberta, tam sprawowana bya Msza w. Nastpnie Orszak Mikoajowy przeszed do sali Orawskiego Centrum Kultury w Jabonce. Gwnym celem uroczystoci byo uczczenie witego Mikoaja, postaci bliskiej  kademu z nas. Jak podkrela ks. Grzegorz omzik, ktry wraz z Antonim Karlakiem, wjtem Gminy Jabonka organizuje Mikoajkowy konkurs co roku-  pomys tego przedsiwzicia narodzi si z potrzeby promowania prawdziwego wizerunku w. Mikoaja.

? Prawdziwa posta w. Mikoaja zostaa dla celw reklamowych, marketingowych zupenie wypaczona na rzecz postaci skrzata, gdzie tam z Laponii przyjedajcego na saniach z reniferami, a przecie w. Mikoaj  jest postaci historyczn. To patron wielu Kociow w Polsce jest ponad 300 Kociow pod jego wezwaniem, std te zrodzia si przed siedmiu laty myl, aby utrwala u dzieci i modziey prawdziw posta w. Mikoaja. To jest krzywdzce dla takiego wielkiego witego, ktry w Kociele jest od XVII wiekw ? wyjania pomysodawca.

W tym roku na konkurs plastyczny nadesano 500 prac. Wzili w nim udzia take uczniowie naszej szkoy, ktrzy zostali nagrodzeni. S to:

Ewa Wrbel,

Wiktoria Cigwa,

Sylwia Suchecka

i  Maria Obrochta z klasy 3 a.