baner-odblaskowa

20 wrzenia 2017 roku uczniowie wzili udzia w III Rajdzie Szlakami Oddziau Partyzanckiego AK kpt. Wojciecha Duszy "Szaroty". Rajd ten dedykowany by pamici onierzy, pierwszego oddziau partyzanckiego Podhala, walczcych o niepodlego Polski z niemieckim okupantem pod dowdztwem kpt. ?Szaroty?, oraz najmodszemu partyzantowi z tego oddziau p.Wadysawowi  Szepelakowi ps. ?Mody? z Bielanki.  Uczestnicy, ktrych byo ok. 250 musieli pokona do trudn, strom tras biegnc od Bielanki, na szczyt elenicy, a do Odrowa.

Pami polegych z Oddziau "Szaroty" uczczono modlitw w czasie Mszy witej oraz kwiatami w biao-czerwonych barwach, zoonymi w miejscach upamitniajcych  ofiary II wojny wiatowej. Wojciech Bolesaw Dusza "Szarota" by pierwszym partyzantem, ktry stawi czoo niemieckim najedcom  w czasie II wojny. Wspczenie mona go nazwa gralskim ?Bondem?. By bardzo odwany. Czsto zmienia swj wygld i potrafi si przebra w mundur gestapowca, w ktrym porusza si po Podhalu. Zna bardzo dobrze ludzi w wielu gralskich miejscowociach, bo prowadzi handel obwony. W ten sposb zachca  do wsppracy. 

Bardzo wanym punktem  programu bya rekonstrukcja dziaa partyzanckich przedstawiona przez Podhalask Grup Rekonstrukcji Historycznych ZP "Byskawica" im. Jzefa Kurasia "Ognia", dziki ktrej rajd sta si yw lekcj historii. 

Ponadto trzyosobowa druyna w skadzie: Kinga Maryniarczyk, Anna Konopka i Konrad Strama wzia udzia w biegu patrolowym na orientacj z zadaniami historycznymi pamici Wadysawa Szepelaka, w ktrym zaja III miejsce. Ich zadaniem byo dotarcie do miejsc wskazanych na mapie oraz oznakowanych w terenie, a zwizanych z dziejami walk polskiego podziemia niepodlegociowego -  w latach II wojny i okresie powojennym. Patronat honorowy nad rajdem obi Instytut Pamici Narodowej Oddzia Krakw.Jestemy dumni z naszych wychowankw!