baner-odblaskowa

ZESTAW PODRCZNIKW OBOWIZUJCY W SZKOLE PODTAWOWEJ NR 1 SPSK W STAREM BYSTREM

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

pobierz

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor/podrcznik

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

W PRZEDSZKOLU

TRZYLATKI ? bez podrcznikw

CZTEROLATKI

?Tropiciele?

Zestaw

-

WSiP

9788302143472

Jzyk angielski

Bez podrcznika

Zeszytwicze?My little Island 1 ?

Pearson

9781447913580

PICIOLATKI

?Tropiciele?- roczne przygotowanie przedszkolne

Zestaw

-

WSiP

9788302143472

Jzyk angielski

Bez podrcznika

Zeszytwicze?My little Island 2 ?

Pearson

9781447913603

ODDZIA PRZEDSZKOLNY

Paczka Puszatka. BOX. Roczne przygotowanie przedszkolne.

Zestaw

-

WSiP

9788302160981

Jzyk angielski

Podrcznik ?New English Adventure Starter?

-

Pearson

978-1-4479-4947-3

W KLASIE PIERWSZEJ

Edukacja wczesnoszkolna

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

WSiP

492/1/2012  

Jzyk angielski

-

Finansuje Ministerstwo

PEARSON EDUCATION

67/2/2010/z1

Jzyk niemiecki

Bez podrcznika

"ich unddu. Nowa edycja. Materiay wiczeniowe do jzyka niemieckiego dla klasy 1" M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zartapio

Wyd. Szkolne PWN

ISBN: 9788326224393

Religia

Zeszyt wicze ?Jestemy w rodzinie Pana Jezusa? red. ks. T. Panu, ks. A. Kielian, A. Beski

w. Stanisaw BM Krakw

AZ-11-01/10-KR-1/11

Zajcia komputerowe

Zajcia komputerowe. Podrcznik z wiczeniami. Klasa 1. Anna Kulesza

- 

WSiP

518/1/2012

W KLASIE DRUGIEJ

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

WSiP

492/3/2013, 492/4/2013 

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

PEARSON EDUCATION

67/3/2010/z1

Jzyk niemiecki

Bez podrcznika

"ich unddu. Nowa edycja. Materiay wiczeniowe do jzyka niemieckiego dla klasy 2"L.Halej, M. Kozubska,
E. Krawczy

Wyd. Szkolne PWN

ISBN: 9788326224409

Zajcia komputerowe

Zajcia komputerowe. Podrcznik z wiczeniami. Klasa 2. Anna Kulesza

-

WSiP

518/1/2012

Religia

?Kochamy Pana Jezusa?

Red. ks.T. Panu, ks. A. Kielan, A. Beski

w. Stanisaw BM Krakw

ISBN: 978-83-7422-548-9

W KLASIE TRZECIEJ

Edukacja wczesnoszkolna

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

404/5/2014, 404/6/2014

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

PEARSON LONGMAN

67/4/2010/z1

Jzyk niemiecki

Bez podrcznika

"ich unddu. Nowa edycja. Materiay wiczeniowe do jzyka niemieckiego dla klasy 3"E. Krawczyk, L. Zastpio, M Kozubska

Wyd. Szkolne PWN

ISBN: 9788326225154

Zajcia komputerowe

Zajcia komputerowe. Podrcznik z wiczeniami. Klasa 3. Anna Kulesza

-

WSiP

518/1/2012

Religia

?Przyjmujemy Pana Jezusa ? Red. Ks. Tadeusz Panu, ks. Andrzej Kielan, Adam Berski

Podrcznik i Zeszyt wicze dla kl. III

w. Stanisawa BM Krakw

KR-12-01/10-KR-4/14

W KLASIE CZWARTEJ

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor/podrcznik

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

Historia i spoeczestwo

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

443/1/2012

Zajcia komputerowe

Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

583/m/2012

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Macmillan

227/1/2009

Jzyk niemiecki

?Punkt. Jzyk niemiecki. Podrcznik  do klasy czwartej ? Anna Potapowicz

Zeszyt wicze ?Punkt Jzyk niemiecki dla kl. 4?

WSiP

304/1/2010

Jzyk polski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

445/1/2012

Matematyka

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

340/1/2011

Muzyka

Finansuje Ministerstwo

-

WSiP

552/1/2012

Plastyka kl. IV-VI

Finansuje Ministerstwo

-

WSiP

533/2012

Przyroda

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

399/2/2011

Religia

? Suchamy Pana Boga?  red. ks. T Panu,                          ks. A. Kichan, A. Beski

"Suchamy Pana Boga"

redakcja: ks. Tadeusz Panu, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka.

A2-21-01/10-KR-3/12

Zajcia techniczne

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

295/2010

W KLASIE PITEJ

Historia

i spoeczestwo

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

443/2/2013

Zajcia komputerowe

Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Macmillan

227/2/2009

Jzyk niemiecki

?Punkt. Jzyk niemiecki. Podrcznik dla kl. 5?

Zeszyt wicze Punkt. Jzyk niemiecki dla kl. 5

WSiP

304/2/2010

Jzyk polski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

GWO

445/2/2013

Matematyka

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

GWO

340/2/2013

Muzyka

Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

589/2/2013/2015

Plastyka kl. V

?Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

326/2/2011/2015

Przyroda

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

399/3/2011

Religia

?Wierzymy w Pana Boga? red. T. Panu, A. Kielan,

A. Berski

"Wierzymy w Pana Boga"

w. Stanisawa BM Krakw

KR-22-01-/10-KR-11/13

Zajcia techniczne

Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

295/2010/2014

Wychowanie do ycia w rodzinie kl. V-VI

-

-

-

W KLASIE SZSTEJ

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor/podrcznik

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

Historia i spoeczestwo

Finansuje Ministerstwo

Zeszyt wicze ?Wczoraj i dzi? kl6 Tomasz Makowski

Nowa Era

443/3/2014

Informatyka

Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Macmillan

675/3/2014/2016

Jzyk niemiecki

?Punkt 6 ?

?Punkt? Zeszy w. kl VI Anna Potapowicz

WSiP

304/2/2010/2017

Jzyk polski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

445/3/2013

Matematyka

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

340/3/2013

Muzyka

Finansuje Ministerstwo

-

WSiP

443/3/2014

Plastyka

Finansuje Ministerstwo

-

WSiP

533/2012

Przyroda

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

399/4/2011

Religia

? W kociele umacniamy wiar? Red. ks. Tadeusz Panu, ks.  A. Kielan, A. Beski

"W Kociele umacniamy

w. Stanisawa BM Krakw

KR-23-01/10-KR-5/14 

W KLASIE SIDMEJ

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor/podrcznik

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

Historia

Finansuje Ministerstwo

Zeszyt wicze ?Wczoraj i dzi? kl 7

Nowa Era

Informatyka

Finansuje Ministerstwo

-

Nowa Era

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Pearson

Jzyk niemiecki

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Lektor Klett

Jzyk polski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

Matematyka

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

Biologia

Finansuje Ministerstwo

Puls ycia kl 7

Nowa Era

Chemia

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Fizyka

Finansuje Ministerstwo

Spotkanie z fizyk kl 7 Bartomiej Piotrkowski

Nowa Era

885/1/2017

Geografia

Finansuje Ministerstwo

Planeta nowa 7

Nowa Era

Muzyka

Finansuje Ministerstwo

-

WSiP

443/3/2014

Plastyka

Finansuje Ministerstwo

-

WSiP

533/2012

Religia

? W kociele umacniamy wiar? Red. ks. Tadeusz Panu, ks.  A. Kielan, A. Beski

-

w. Stanisawa BM Krakw

KR-23-01/10-KR-5/14 

  

 

ZESTAW PODRCZNIKW OBOWIZUJCYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM SPSK W STAREM BYSTREM

W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASA DRUGA

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor/ podrcznik

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

Biologia

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

Chemia

Finansuje Ministerstwo

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

49/2/2009/2016

Fizyka

i astronomia

Finansuje Ministerstwo

?Spotkanie z fizyka 2?Barrtomiej Piotrkowski

Nowa Era

93/2/2010/2016

Geografia

Finansuje Ministerstwo

?Puls Ziemi 2?

Nowa Era

5/2/2010/2015

Historia

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

ISBN: 978-83-7420-232-9

Informatyka

Finansuje Ministerstwo

_______________

Nowa Era

181/2009

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo 

Finansuje Ministerstwo

Macamilan

730/2/2015

Jzyk niemiecki

Finansuje Ministerstwo

Zeszyt wicze wersja podstawowa?Magnet Smart 2? 

LektorKlett

735/2/2015

Jzyk polski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

Matematyka

Finansuje Ministerstwo

?Matematyka 2? Zbir Zada ?

M. Dobrowolska

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

168/2/2015

Muzyka

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

Plastyka

Finansuje Ministerstwo

WsiP

68/2009

Technika

Finansuje Ministerstwo

______________

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

Finansuje Ministerstwo

______________

Nowa Era

77/2/2010

Religia

?Aby nie usta w drodze? red. ks. T Panu, R. Chrzanowska, M. Lewicka

________________

w. Stanisaw BM Krakw

AZ ? 3 -01/1

KLASA TRZECIA

Zajcia edukacyjne

Tytu i autor/ podrcznik

wiczenia

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia przez MEN

Biologia

Finansuje Ministerstwo

?Puls ycia 3?
Zeszyt wicze.

NowaEra

74/3/2009

Chemia

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

WSiP

35/3/2009

Fizyka

i astronomia

Finansuje Ministerstwo

Zeszyt wicze cz. 3 i 4 dla gimnazjum ?Spotkanie z fizyk?

Nowa Era

93/3/2010

Geografia

Finansuje Ministerstwo

?Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

5/3/2009

Historia

?Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Nowa Era

60/3/2009

Informatyka

kl. II - III

-

______________

Nowa Era

Jzyk angielski

Finansuje Ministerstwo

--------------------

PEARSON EDUCATION

353/2011

Jzyk niemiecki

Finansuje Ministerstwo

?Magnet smart 3? Zeszyt w. wersjapodstaowa

LektorKlett

735/3/2016

Jzyk polski

Finansuje Ministerstwo

Finansuje Ministerstwo

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

63/3/2009

Matematyka

Finansuje Ministerstwo

?Matematyka 3? Zbir zada M. Dobrowolska

Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe

168/3/2009

Technika

-

___________________

Nowa Era

196/4/2010

Muzyka

-

-

WSiP

81/2009

Plastyka

-

- 

WSiP

68/2009

Religia

? W mioci Boga? red. ks.TadeuszPanu, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

_____________

w. Stanisawa BM Krakw

AX-33-01/1-1 

Wiedza o spoeczestwie

Finansuje Ministerstwo

_____________

Nowa Era

77/2/2010

Edukacja dla bezpieczestwa

-

_______________

Nowa Era

17/2009