baner-odblaskowa
  REGULAMIN BIBLIOTEKI
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice uczniów.

 2. Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedną lekturę) na okres jednego miesiąca, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

 5. Czytelnikom, którzy nie oddają ksiek w terminie, zostaje ograniczona możliwość wypożyczania książek.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub wpłaca równowartość książki na rynku.

 7. Wszystkie wypożyczone książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego w ogłoszonym terminie.

 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów z biblioteki.

 9. Korzystający z kącika czytelniczego wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

 10. W czasie przerw kącik czytelniczy jest  miejscem indywidualnej cichej pracy z materiałami bibliotecznymi.

 11. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.