baner-odblaskowa

Gliniana tabliczka z odcinitym na niej pismem klinowym to jedna z najdawniejszych form ksiki. W ten sposb utrwalano i przekazywano myli ludzkie co najmniej 3 tys. lat p.n.e. w Mezopotamii.


Hiszpaska gazeta "Luminaria" miaa litery fosforyzujce tak, by mona j byo czyta bez zapalania wiata. Inna gazet drukowano na kauczuku, aby dao si ja czyta w wannie podczas kpieli. Drukowano tez na ciecie (mona byo wic po przeczytaniu j zje) i na bawenie, ktra potem uywano jako chusteczk do nosa.


Na powstanie jednej 100 kartkowej ksiki potrzeba 2-3 drzewa redniej wielkoci. Dlatego coraz czciej produkuje si papier z makulatury.


Najmodszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury by Rudyard Kipling. W dniu otrzymania nagrody mia 41 lat.


Najmniejsza ksika wiata way 0,064 grama. Ma 6,3 mm, 4,5 mm szerokoci i skada si z 34 stron, na ktrych wydrukowano wiersze Omara Chaijama.


Najpopularniejsz ksik na wiecie jest Biblia. Dotychczas wydano ponad 2,5 miliarda jej egzemplarzy. Zostaa przetumaczona na prawie wszystkie jzyki i wydana w najmniejszych nawet krajach wiata.


Najstarszy zachowany zwj papirusowy pochodzi z XXX w. p.n.e.


Najwicej, bo ponad 600 powieci, w dobie "ery gsiego pira" napisa Polak Jzef Ignacy Kraszewski.


Papier wynaleli Chiczycy na przeomie II i I wieku przed nasz er, podobno przypadkowo przy myciu jedwabnej waty rozpostartej na matach, ktre polegao na zwileniu jej i biciu kijami. Po zdjciu wypranej waty na matach zostawaa cienka warstwa nieznanego tworzywa, ktra po wyschniciu nadawaa si do pisania. Chiczycy szybko zastpili wkna jedwabiu wknami rolinnymi, szmatami lnianymi i starymi sieciami rybackimi. Te surowce dominoway w wytwarzaniu papieru do poowy XIX wieku.


Pewien amerykaski kalendarz z 1937 roku skada si z 12 kartek. Stycze i luty wydrukowano na bibule, marzec kwiecie na bibuce do papierosw, maj i czerwiec na papierze rozsiewajcym wo spalenizny, ktrym mona odpdza komary, lipiec i sierpie to lep na muchy, wrzesie i padziernik - kalka, a listopad i grudzie - bibua filtracyjna.


Pierwsza ksik wydan w caoci po polsku by "Raj duszny" - modlitewnik, przetumaczony z aciny przez Biernata z Lublina i wydany w 1513r. przez Floriana Unglera.


Pierwsz w formie elektronicznej napisan specjalnie do internetowej dystrybucji jest powie Stephena Kinga pt.: "Riding the Bulet", ktra w cigu 24 godzin od wprowadzenia do sprzeday zamwio prawie 400.000 osb.


Pierwsze ksiki dla dzieci w jzyku polskim, szczeglnie dla dorastajcych panienek, pisaa Klementyna z Taskich Hoffmanowa.


Pierwsze wiersze dla dzieci w jzyku polskim pisa Stanisaw Jachowicz.


Skryptorium - to specjalne pomieszczenie w klasztorze lub na dworze krlewskim przeznaczone do pracy nad pisaniem ksig. Przewanie byy to sale obok biblioteki, a czasami kruganki klasztorne ze wzgldu na dobre owietlenie. Nad rkopisami pracowano tylko w dzie, przecitnie 6 godzin.


Twrc miniaturowych ksiek oraz rekordzist Ksigi Rekordw Guinessa za najmniejsz ksik wiata, by Zygmunt Szkocny (ur. w Czeladzi, 31 lipca 1911 r., zm. w Katowicach 19 lutego 2003 r.).


W bibliotece zaoonej przez Asurbanipala zgromadzono zbir wielu tysicy glinianych tabliczek pokrytych pismem klinowym. Do dzi pozostao z tego cennego zbioru 20 tysicy tabliczek. Przechowywane s w Muzeum Brytyjskim w Londynie.


W redniowieczu za jedn rcznie pisan ksik mona byo kupi kilka wiosek. Okadki i brzegi takich ksiek wykaczane byy zotem i drogimi kamieniami.


Wedug tradycji, pierwszym, ktry wpad na pomys zoenia na p arkusza papirusu by Juliusz Cezar (I w. pne.). Ten pomys okaza si trwalszy ni jego podboje.