baner-odblaskowa

Przewodniczcy:

Anna Morawa

Zastpca:

Anna Konopka

Sekretarz:

Kacper Rafacz

Skarbnik:

Krzysztof Bryja

Opiekun samorzdu uczniowskiego: mgr Edyta Palarczyk