baner-odblaskowa

Przewodniczcy:

Weronika Gubaa

Zastpca:

Natalia Rabiaska
Sekretarz Pawe Bobek
Skarbnik Karolina Baran

Opiekun samorzdu uczniowskiego: mgr Iwona Kram