baner-odblaskowa

bobolaw. Andrzej Bobola

w. Andrzej Bobola pochodzi ze Strachociny, ze szlacheckiego rodu Bobolw. 1591 rok przyjmuje si za prawdopodobn dat jego urodzenia. Po mierci ojca przed rokiem 1604, brat w. Andrzeja Boboli oddaje go pod opiek swemu  przyjacielowi Wojciechowi Rociszowskiemu, ktry by jezuit. Wsplnie podejmuj decyzj, aby odda w. Andrzeja do szkoy jezuickiej w Braniewie na pnocy Polski.

Podczas pobytu w Braniewie w. Andrzej Bobola nie tylko pobiera nauki, ale by take formowany w duchu religijnym. w. Andrzej Bobola 1608 roku wstpuje w szeregi Sodalicji Mariaskiej. Jako sodalista angauje si w prac charytatywn na rzecz najbiedniejszych przy boku b. Reginy Protman zaoycielki zgromadzenia sistr w. Katarzyny. 
W 1611 roku wstpuje do zakonu jezuitw w Wilnie, a w 1613 przyjmuje wieczyste luby zakonne, w 1622 roku biskup Eustachy Woowicz udziela mu wice kapaskich. w. Andrzej Bobola powica nauce bardzo wiele czasu. Jego praca w Bobrujsku, Niewieu, a potem w Wilnie sprawia, e o Boboli mwiono w samych superlatywach. W 1636 roku otrzymuje urzd kaznodziei w kociele Matki Boej w Warszawie. Nastpnie zostaje przeniesiony do Pocka, take w charakterze kaznodziei, a po roku do omy. Kolejne lata pracy to Wilno i Pisk. Dla Boboli wane byo to aby ludzie poznali i pokochali Jezusa Chrystusa. Naucza i przekonywa prosty lud, ktry caym sercem lgn do niego, jak i te wyksztaconych i monych, prowadzc wszystkich do jednoci wiary i do Chrystusa.
16 maja 1657 roku zosta okrutnie zamordowany przez najedajcych Kozakw, drczony i odarty ze skry zmuszany by do ustpstwa od wiary. Na tortury zadawane przez swoich oprawcw w. Andrzej odpowiada tylko modlitw.  30 wrzenia  1853 roku zosta beatyfikowany a 17 kwietnia1938 roku kanonizowany przez papiea Piusa XI. Dzie mczestwa 16 maja zosta ustalony dniem wspomnienia w. Andrzeja patrona Polski, a take archidiecezji warszawskiej, biaostockiej i warmiskiej, diecezji pockiej drohiczyskiej, omyskiej, piskiej, oraz kolejarzy i naszej Szkoy Podstawowej nr 1 w Starem Bystrem.